Výroba elektrorozvádzačov

Výrobe elektrorozvádzačov sa venujeme už od roku 1995 a používame výhradne štandardizované komponenty s certifikátmi zhody od výrobcu.

Zabezpečujeme výrobu a montáž rozvádzačov typov:

  • kompenzačné rozvádzače
  • silnoprúdové rozvádzače
  • riadiace rozvádzače
  • elektromerové rozvádzače
  • domové rozvádzače
  • staveniskové prenosné
  • atypické (podľa želania zákazníka)

Všetky typy elektrorozvádzačov dodávame s výkresovou dokumentáciou a s atestami.