Profil

Vážený obchodný partner,

dovoľte nám touto cestou predstaviť našu spoločnosť a predložiť Vám našu ponuku služieb.

Spoločnosť ENERGONET NITRA, s.r.o. vznikla v roku 1995 s cieľom poskytovať služby v oblasti energetiky, stavebníctva a ekológie. Za viac než dvadsať rokov pôsobenia na slovenskom podnikateľskom trhu spoločnosť prešla viacerými zmenami, vrátane zmeny obchodného mena. Ponuka spoločnosti sa postupne rozvíjala od výroby základných typov elektrorozvádzačov a jednoduchých stavebno-zámočníckych konštrukcií až po súčasnú ponuku prác a poskytovaných služieb.

Portfólio tvorí v súčasnosti široká škála služieb s prevahou elektromontážnych prác, stavebných prác, výroba elektrorozvádzačov, rekonštrukcie trafostaníc, montáž a servis čističiek zaolejovaných odpadových vôd a tiež projektovanie elektrických zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky. Všetky naše služby sú pokryté zárukou kvality, pri niektorých realizovaných prácach až na obdobie 5 rokov (zákonná požiadavka 2 roky).

Naším prvoradým cieľom je kvalita vykonanej práce a spokojnosť zákazníka. Pre tento účel máme v  spoločnosti zavedený a certifikovaný systém integrovaného manažérstva kvality podľa medzinárodne uznávaných noriem.

Na základe našich dlhoročných skúseností  sa snažíme v plnej miere využívať potenciál našich zamestnancov. Pravidelné školenia a bohatá prax našich pracovníkov v energetickom priemysle sú zárukou kvalifikovaného prístupu k práci.

Vzhľadom na znalosť problematiky v energetickom priemysle hovoria o kvalite našich prác referencie od obchodných partnerov. Naše služby si vybralo niekoľko popredných energetických spoločnosti, ktoré tvoria pilier slovenskej ekonomiky:

  • Západoslovenská distribučná, a.s.
  • Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.
  • Martinská teplárenská, a.s.,
  • Transpetrol, a.s.,
  • eustream, a.s.,
  • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Veríme, že naša ponuka Vás zaujme a kvalita vykonaných prác, ako aj vzájomná obchodná výhodnosť Vás presvedčia o dlhodobej spolupráci s našou spoločnosťou.