Realizácia elektrických rozvodov NN, VN a VVN

Naša ponuka zahŕňa realizáciu elektrických rozvodov nízkeho aj vysokého napätia:

  • –  vonkajších vzdušných vedení izolovaných a neizolovaných
  • –  vonkajších zemných káblových vedení

Zabezpečujeme montáže zemných káblových vedení všade tam, kde je montáž vonkajšieho vedenia nemožná. Požíva sa najmä v oblastiach s rozsiahlou inžinierskou sieťou (mestá), kde sa zabezpečí vyššia bezpečnosť elektrických vedení a nenarúša sa vzhľad vonkajšieho okolia. Vonkajšie vzdušné vedenia umiestňujeme na betónové stĺpy.

Uskutočňujeme tiež montáže káblových súborov, ktoré sa používajú na spájanie, odbočovanie, ukončenie alebo rozvetvovanie žíl káblov. Naši zamestnanci absolvujú pravidelné školenia a sú držiteľmi Certifikátov pre montáž káblových súborov Raychem pre nízko a vysokonapäťové káble.