Montáž a rekonštrukcie NN, VN a VVN rozvodní a trafostaníc

Stožiarová trafostanicaTrafostanice slúžia na transformáciu elektrickej energie vysokého napätia na nízke napätie. Na základe požiadaviek investora vieme zabezpečiť montáže alebo rekonštrukcie:

    • stĺpových trafostaníc
    • kioskových trafostaníc
    • objektových trafostaníc

Po dokončení elektromontážnych prác odovzdávame objednávateľovi certifikáty o zhode, ako aj odbornú a technickú dokumentáciu.