Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Projektovanie elektrických zariadení

Pri projektovaní elektrických zariadení berieme ohľad na bezpečnosť a spoľahlivosť elektrickej inštalácie a zariadení, ako aj ich hospodársku stránku. Ponúkame Vám naše projekčné služby pre:

  • objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  • zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

Projektovú dokumentáciu pre elektrické zariadenia Vám pripravíme aj v elektronickej podobe.

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

Na zaistenie funkčnosti a bezpečnosti elektrických rozvodov je podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. potrebné vykonávať revízie elektrických zariadení v stanovených termínoch. Na základe oprávnenia Technickej inšpekcie vykonávame:

  • prvé odborné prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických pred uvedením do prevádzky
  • periodické prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
   • objektov bez nebezpečenstva výbuchu, s nebezpečenstvom výbuchu
   • zariadení bez obmedzenia napätia
   • bleskozvodov a uzemnení