Protipožiarna ochrana

Elektronické zabezpečovacie zariadenia

  • dodávka a montáž zariadení pre ochranu objektov pred neželaným vniknutím značky Jablotron

  Protipožiarna ochrana a elektronická požiarna signalizácia

   • kábelové ochrany pred požiarom: aplikáciu protipožiarnych náterov a nástrekov PYROSTOP cable system, PYROSTOP steel, HILTI
   • kábelové prestupy
   • projektovanie požiarnej signalizácie