Elektromontážne práce

Spoločnosť ENERGONET NITRA, s.r.o. poskytuje široké spektrum prác v oblasti elektromontáží v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu a bez nebezpečenstva výbuchu. Montáže zabezpečujeme v celom rozsahu podľa STN EN 330 300 (okrem banských priestorov) bez obmedzenia napätia.

V roku 2011 sa spoločnosť kvalifikovala ako overený dodávateľ – aliančný partner ZSE, a.s. Elektromontážne, elektroinštalačné a servisné práce sú realizované na základe certifikátov a pravidelnej odbornej prípravy zamestnancov.

Ponúkame:

  • montáž káblových rozvodov NN, VN a VVN
  • montáž rozvodov verejného osvetlenia
  • rekonštrukcie a montáže rozvodní
  • montáž bleskozvodov a uzemnení
  • rekonštrukcie elektroinštalácií
  • dodávky a montáže trafostaníc
  • elektroinštalácie (svetelné, motorické, technologické)

Fotogaléria: