Výroba, montáž a servis čistiarní zaolejovaných odpadových vôd

Ultrafiltračné zariadenia

Spoločnosť ENERGONET NITRA, s.r.o. zabezpečuje komplexné služby v oblasti čistenia zaolejovaných odpadových vôd, od výstavby čističiek odpadových vôd SANBORN až po servisné služby. V rámci servisných služieb realizujeme akreditované odbery spojené s rozborom odpadových vôd a likvidáciu odpadov z ČOV zaolejovaných a splaškových vôd. V tejto oblasti sme vlastníkmi “Certifikátu zhody výrobku” (.pdf) ktorý vydal Technický skúšobný ústav v Piešťanoch.

Princíp čistiarní je založený na mechanickom systéme filtrácie nerozpustných zložiek od vodnej zložky. Membránovým systémom je možné spracovávať kvapaliny obsahujúce ťažké kovy, nerozpustné látky, BSK, CHSK, rôzne emulzie, zaolejované vody, odmasťovadlá.

Použitie:

  • – likvidácia kovoobrábacích emulzií
  • – regenerácia odmasťovacích kúpeľov
  • – likvidácia zaolejovaných vôd z priemyselnej výroby

Fotogaléria

Účinnosť čistenia pre emulgované ropné látky (rezná emulzia) je pod 5mg/l RL na výstupe, pre neemulgované ropné látky (zaolejované vody) je garantovaná koncentrácia pod 1mg/l a pre nerozustné látky v kvapalinách pod 10 mg/l. Tento ultrafiltračný systém pracuje kontinuálne aj bez trvalej obsluhy. Okrem prívodu elektrickej energie pre čerpadlo systém nevyžaduje žiadne ďalšie prevádzkové náklady (napr. chemikálie).

>> leták ČOV na stiahnutie